دسته بندی

اینترنت با مغز ما چه می‌کند

اینترنت با مغز ما چه می‌کند

اینترنت با مغز ما چه می کند اثر نیکلاس کار 

کتاب از تاثیرات فناوری و شبکه های اجتماعی و در حالت کل از تاثیرات اینترنت (این شبکه جهانی گسترده) می‌گوید که چگونه با گذر زمان نوع تفکر و نگرش و قضاوت و برداشت ما را نسبت به اتفاقات و پدیده ها میتواند دگرگون کند 
مغز انسان ، خاصیتی دارد با عنوان نوروپلاستیسیتی یعنی همان انعطاف پذیری عصبی مغزی که با ورود دیتاهای مختلف میتواند تغییر کند 
کتاب از تاثیرات پراکندگی اطلاعات که عمق ندارند بر مغز ما می‌گوید 
کتاب از تاثیرات سریع دریافت اطلاعات که می‌تواند ما را به قضاوت زود دچار کند می‌گوید
کتاب البته از تاثیرات مثبت اینترنت که دسترسی به اطلاعات را برای ما فراهم کرده است نیز می‌گوید
 
قسمت هایی از کتاب
آیا اینترنت ما را احمق می‌کند؟» پرسشی که نیکلاس کار مطرح کرد، تلنگری بود برای آغاز یکی از مهم‌ترین بحث‌های دوران ما: وقتی که داریم از مواهب اینترنت لذت می‌بریم، آیا در واقع داریم توانایی‌مان را برای خواندن و تفکر عمیق فدا می‌کنیم؟ نیکلاس کار، در این کتاب با تکیه بر دامنه وسیعی از مطالعات تاریخی و علمی تلاش می‌کند تا تاثیرات شناختی اینترنت را بر ذهن انسان بکاود و پیامدهای فکری و فرهنگی آن را برایمان روشن‌تر کند
 
در جهان امروز که فناوری اطلاعات با سرعتی خیره کننده به پیش می‌تازد و در میانه مسابقه شتابان همگامی با فناوری‌های روز، این کتاب دعوتی است به توقفی کوتاه و تامل در مسیری که تا کنون طی کرده‌ایم و راهی که پیش رو داریم.