دسته بندی

جن زدگان (تسخیر شدگان)

جن زدگان (تسخیر شدگان)

پشت جلد کتاب: شیاطین همیشه در جسم آن قربانی که در آن حلول کرده‌اند باقی نمی‌مانند. خدا بیدار است و روزی خواهد رسید که این انبوه درهم شوریده شیاطین درهم رانده شوند و در جسم خوک‌ها حلول کنند، و خوکان دیوانه‌وار در دریاچه فرو افتند.
کتاب عناوین مختلفی را دارد
از جن زدگان و تسخیر شدگان گرفته تا شیاطین
کتاب یکی از قوی ترین کتابهای داستایوفسکی به شمار میرود
در واقع از سری کتابهای اجتماعی ، سیاسی داستایوفسکی است 
کتاب از عموم می‌گوید از مردم می‌گوید از یک جامعه می‌گوید که هیچ نمی‌دانند 
به اسم کتاب رجوع کنیم «جن زدگان یا همان شیاطین» داستایوفسکی شخصیت های پیچیده ای را خلق می‌کند از پیوتر گرفته تا ستاوروگین ، افرادی که موازین اجتماعی و مطالبات مدنی را نمی‌دانند و به راه و مسلک خود عمل می‌کنند
کتاب در واقع روسیه ی تزاری آن زمان را که میل به پیشرفت و صنعتی شدن افسار گسیخته ی خود را دارد اما بسیاری از مردمش در فقر و تنگ دستی به سر میبرند
نویسنده مباحث بسیار عمیق اجتمالی (همبستگی ، ایدئولوژی های متعصبانه ، آرمان های انقلابی) را با ظرافت و بینش عمیقی بیان میکند
قسمت هایی از کتاب
بعضی دوستی‌ها بسیار عجیبند. طرفین هر دو می‌خواهند خون هم را بریزند و گوشت بدن هم را بجوند. تمام عمر بدین سان روزگار می‌گذرانند اما جدایی از هم را برنمی‌تابند. حتی می‌شود گفت که جدایی‌شان به هیچ روی ممکن نیست. اگر یکی از سر بهانه‌جویی و لجاج پیوند بگسلد اول خود بیمار می‌شود و شاید حتی بمیرد
 
بعضی صورت‌ها هستند که همیشه، هربار که ظاهر می‌شوند گویی چیز تازه‌ای در شما القا می‌کنند که پیش از آن به نظر شما نرسیده بود، ولو اینکه صد بار آن‌ها را دیده باشید