دسته بندی

در برابر استبداد

در برابر استبداد

نویسنده با ذکر مثال و مستند و اثبات شده از حکومت نازی و شوروی سابق می‌گوید از درس هایی که آنها به ما دادند می‌گوید ، بیست درس مهم از آنها را می‌گوید
کتاب در واقع از استبداد می‌گوید از خشم‌ و دیکتاتوری میگوید
در برابر استبداد را می‌گوید
کتاب را باید از این جهت خواند که اولا مفهوم و تعریف و گستردگی استبداد را بفهمیم و‌ بدانیم و دوما بفهمیم چگونه میتوان در دام استبداد و‌ ظلم قرار نگرفت
کتاب را بخوانیم که ظلم و فساد و دیکتاتوری را آگاهانه متوجه بشویم 
 
قسمت هایی از کتاب
 
نمادهای امروز راه به واقعیت‌های فردا می‌گشایند. حواستان به صلیب‌های شکسته و دیگر نمادهای نفرت باشد. نگاه‌تان را برنگیرید و به آن‌ها عادت نکنید. خودتان دست‌به‌کار شوید و از بین ببریدشان، و سرمشق دیگران شوید که آن‌ها هم همین کار را بکنند.
 
رژیم‌های اقتدارگرا معمولاً نیروی پلیسیِ ضدشورش دارند که وظیفه‌اش پراکندنِ مردمی است که می‌خواهند اعتراض و تظاهرات کنند، و یک نیروی پلیس مخفی که در شرح وظایفش قتل مخالفان یا هر کسی که دشمن فرض می‌شود هم گنجانده شده است.
 
یکی از نخستین اهداف حکومت‌های استبدادی زبان است، و این حکومت‌ها با تحریف و تغییر و سؤتعبیرِ واژگان و فرمِ زبانْ وجود و عملکردشان را توجیه می‌کنند و راهِ شناخت استبداد را بر آیندگان می‌بندند. اسنایدر در این درسِ مهم می‌گوید که تا می‌توانید به واژه‌ها فکر کنید، و حرف بقیه را بی فکر و تأمل تکرار نکنید. حتی اگر همان حرف را می‌زنید با کلمات خودتان بگویی