دسته بندی

راه کارهای توانمند سازی مغز

راه کارهای توانمند سازی مغز

مغز خود را تغذیه کنید, آیا می دانید کدام بخش از بدن شما موادغذایی بیشتری را به خود اختصاص می دهد؟ یکبار دیگر در این باره فکر کنید. مغز اشتهای عجیبی دارد. این اشتها تقریبا تمام موادغذایی شناخته شده در دانش غذاشناسی را شامل می شود. و مضاف بر آن مغز 20 درصد از اکسیژنی که ما تنفس می کنیم به خود اختصاص می دهد. می توان مغز خود را یک نوجوان تلقی کنید که مدام در حال رشد است و دائما گرسنه است. استفاده ماهرانه از مواد غذایی، رژیم غذایی، گیاهان و مکمل های غذایی می تواند قدرت بیشتری برای مغز فراهم کند...
سرخر گ های مربوط به گردن را با تنفس زیر آب کارآمدتر کنید. وقتی در آب شنا می کنید تنفس تان را نگهدارید و تا آنجا که می توانید با نفس محبوس زیر آب شنا کنید. سعی کنید هر روز مقداری به مدت زمانی که زیرآبی می روید بیفزایید. این ورزش را برای مدت یک ماه ادامه دهید.دکتر وین ونگر که این تمرین را با سرسختی برای مدتی طولانی انجام داده بود و موفق شده بود زمان توقف و شنای زیر آب را 4/5 دقیقه برساند به جد توصیه می کند که این تمرین را هر روز به مدت یک ساعت برای سه هفته به طور فشرده انجام شود.