دسته بندی

پله پله تا اوج

پله پله تا اوج

اشتیاق
اشتیاق فوری در دسترس شماست، اگر می خواهید به اشتیاق فوری دست یابید، فقط نحوه بیرون آمدنتان از رختخواب را تغییر دهید! فردا صبح که صدای زنگ ساعت فرصت را می شنوید سر جای خود بنشینید. دستهایتان را به هم بزنید و بگویید: روز خوبی است که از رختخواب بیرون بیایی و از فرصت هایی که عالم هستی در اختیار تو قرار داده است، بهره ببرید.

مهارت
کاری که باید بشود، ارزش انجام شدن را دارد گرچه بد انجام شود. اگر کاری ارزش انجام دادن داشته باشد باید بدانید که به زمان و تلاش نیاز دارد تا به نحواحسن انجام شود. در ابتدا ممکن است نتوانیم کار را خوب ارائه دهیم اما اگر روش ها و راه های جدید را بیاموزیم می توانیم با تلاش فوق العاده مهارتهای خود را بکار ببندیم و کار را بهتر و بهتر به انجام برسانیم و دست آخر بهترین کار را ارائه دهیم.

حقارت
در زندگی همه ما لحظاتی وجود دارد که خود را کم ارزش می پنداریم و در مورد خود دچار تردید می شویم. دلیل اینکه انسانها درباره زندگی، شکل ظاهر، مهارتها و تواناییهای خود چنین احساسی دارند این است که بیشتر اوقات، خود را با قهرمانان مرد و زن فیلمها مقایسه می کنند. شما از هیچکس کمتر یا بیشتر نیستید. با مقایسه خود با دیگران نمی توانید میزان موفقیت خود را تعیین کنید. میزان موفقیت خود را از مقایسه قابلیت هایتان با آنچه انجام داده اید، می توانید به دست آورید.
اگر هر روز حداکثر تلاش خود را بکنید بهترین خواهید بود.

واژه های مثبت
گام موثر برای ایجاد شور و شوق استفاده از واژه های مثبت است. بدون استفاده از واژه های مثبت انسان زنده می ماند اما هدف ما فقط زنده ماندن نیست. باید از زندگی لذت بیشتری ببریم. آینده بهتری بسازیم. با بکار بردن واژه های مثبت در خود شور و شوق ایجاد کنید و لبخند بر لبان خود ظاهر سازید.